Verzekeringen voor ondernemingen in Neerpelt en overpelt - Mortelmans Verzekeringen

Ga naar de inhoud


Verzekeringen voor ondernemingen

Kantoor Mortelmans biedt u als ondernemer de nodige ondersteuning bij het inschatten van de risico's. Onze medewerkers maken samen met u een grondige analyse van uw activiteit(en) en adviseren vervolgens om enkel de belangrijke en verplichte risico's te verzekeren.

Uw voertuigen
Uw onderneming beschikt over één of meerdere voertuigen: personenwagens, bestelwagens, vrachtwagens, ... .

Naast de basiswaarborg BA motorrijtuigen kan u bijkomende waarborgen onderschrijven:
 • grote omnium verzekering
 • kleine omnium verzekering
 • bijstand voertuig of pechverhelping
 • verkeerspolis bestuurder
 • rechtsbijstandsverzekering
 • transportverzekering

Uw aansprakelijkheid
Door de uitoefening van uw activiteiten hebt u altijd een risico om schade te berokkenen aan derden. De verzekering BA uitbating dekt u voor dergelijke risico's.

De aanvullende waarborgen zijn hier:
 • BA na levering
 • Toevertrouwde goederen
 • Rechtsbijstandsverzekering

Uw bedrijf en uw inkomen
Naast de noodzakelijke brandverzekering voor uw bedrijfsgebouwen kan u o.a. ook volgende bijkomende verzekeringen onderschrijven:
 • Een verzekering bedrijfschade die uw uw financiële inkomsten waarborgt  
 • De verplichte arbeidsongevallen voor uw werknemers
 • Een verzekering machinebreuk die u beschermt tegen risico's verbonden aan het gebruik van machines
 • Het gewaarborgd inkomen biedt u een inkomensbescherming bij ziekte en ongevallen en is een noodzakelijke aanvulling op de sociale zekerheid
 • De individuele pensioentoezegging (IPT) zorgt voor een interessante aanvulling op uw wettelijk pensioen en beschermt bij vroegtijdig overlijden en/of arbeidsongeschiktheid


arbeidsongevallen verzekering
Met grondige analyse van uw activiteit!

Uw onafhankelijke partner voor al uw verzekeringen


  


Terug naar de inhoud