Disclaimer - Mortelmans Verzekeringen

Ga naar de inhoud

Disclaimer
De informatie op deze website, ongeacht de aard (financieel of andere) wordt uitsluitend ter informatie gegeven. Kantoor Mortelmans NV zal niet verantwoordelijk kunnen worden gesteld ten opzichte van de gebruiker van deze service wat betreft elk rechtstreeks of onrechtstreeks gevolg verbonden aan het gebruik van deze informatie.


Privacy policy
Kantoor Moprtelmans NV bedankt u voor het vertrouwen dat u in ons stelt en we beloven zorgvuldig met uw persoonlijke gegevens om te gaan. Kantoor Moprtelmans NV gebruikt de persoonlijke gegevens, die is aangereikt via onze site, per e-mail of formulier, alleen voor haar eigen commerciële doeleinden en bewaart deze gegevens inclusief bijbehorende correspondentie in zijn archieven. Zij geeft recht op inzage en verbetering zoals voorzien in de wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van het privé-leven en dit in het kader van de gegevensverwerking.

Door uw persoonlijke gegevens via onze site (per e-mail of contactformulier) door te geven aan Kantoor Moprtelmans NV, stemt u in met gebruik van uw gegevens door Kantoor Moprtelmans NV zoals hier vermeld.
Uw onafhankelijke partner voor al uw verzekeringen


  


Terug naar de inhoud